Lähetä ystävälle
Yrityksen sosiaalinen vastuu
Print

Specta noudattaa vastuullisen liiketoiminnan periaatteita ja rakentaa toimintansa sovittamalla yhteen yrityksen edut sekä työntekijöiden-, yhteistyökumppanien-, asiakkaiden- ja koko yhteiskunnan edut ja tarpeet.

Specta keskittyy seuraaviin sosiaalisen vastuun alueisiin:

 • Työterveys ja työsuojelu
 • Laatupolitiikka
 • Ympäristön suojelu

Työterveys ja työsuojelu

Spectan yritysjohdon painopisteitä ovat tuotannon turvallisuus ja terveyden suojelu. Näin ollen yritys sitoutuu noudattamaan seuraavia velvollisuuksia:

 • Työturvallisuutta ja terveyden suojelua koskevien Venäjäin lakien ja kansainvälisten standardien seuraaminen.
 • Rakentaa työturvallisuus- ja työsuojelumääräyksiin pohjautuva yrityskulttuuri. Yritys järjestää työntekijöille säännöllisesti työturvallisuuteen ja työsuojeluun liittyviä koulutuksia.
 • Tuotantoprosessien kehittäminen, uusimpien teknologiamenetelmien käyttöönotto ja laitteiden modernisointi turvallisten työolosuhteiden takaamiseksi.
 • Tuotantovaiheen mahdollisten hätätilanteiden ja työtapaturmien ehkäiseminen. Työtapaturman sattuessa toteutetaan virallinen tutkinta ja kehitetään ehkäisykeinot vastaavanlaisten tilanteiden varalta.
 • Viihtyisien työolosuhteiden järjestäminen, työntekijöiden laajennettu sosiaalinen palvelupaketti sisältäen sairausvakuutuskortin, perheiden tukeminen lapsen syntymisen yhteydessä jne.

  

Laatupolitiikka

Yrityksen johto pyrkii tekemään kaikkensa, jotta tuotteet pysyvät korkealaatuisina, ne valmistetaan venäläisiä ja kansainvälisiä standardeja noudattaen sekä vastaavat asiakkaiden tarpeita. Tuotteilla on kilpailukykyinen hinta ja tuotannon teknologia ja -infrastruktuuri kehittyvät jatkuvasti. Specta toteuttaa laatupolitiikkaansa seuraavilla alueilla:

 • Yrityksen laatujärjestelmän säännöllinen päivittäminen vastaamaan kansainvälisiä standardeja. DNV on sertifioinut tuotannon järjestelmät: ISO 9001 (Laatujärjestelmä), ISO 14001 (Ympäristöjärjestelmä) ja OHSAS 18001 (Tuotantoturvallisuus- ja työsuojelujärjestelmä).
 • Uusien edistyksellisten tuotantomenetelmien käyttöönotto, teollisten prosessien- ja laadunvalvonnan automatisointi. Optimointityö Tuotanto- ja toimituskustannusten vähentämiseksi.

Specta kiinnittää paljon huomiota siihen, että määritettyä laatupolitiikkaa noudatetaan tuotannossa. Työntekijät osallistuvat säännöllisiin koulutustilaisuuksiin parantaakseen pätevyyttään. Yritys järjestää jatkuvasti myös ammatillisia harjoitustilaisuuksia.

Ympäristöprojektit

Yhtenä Euroopan suurimpana polyesteripakkausnauhan valmistajana Specta pitää erityisen tärkeänä energian ja raaka-aineiden käytön minimointia tuotantoprosessissa. Käyttöönotetun innovatiivisen teknologian ansioista tuotanto on ympäristöystävällisempää, säästäen myös tuotantokustannuksia.

Yhden muovipullon hajoamisjakso on lähes 450 vuotta. Kasvava muovijätteen määrä aiheuttaa maanperän-, jokien- ja merien saastumisen. Maailmanlaajuinen ympäristötilanteen heikkeneminen pakottaa valtiot ryhtymään ratkaiseviin toimiin jätehuoltojärjestelmiensä kehittämisessä.

Maailmanlaajuista ympäristöstrategiaa seuraten Specta hankki muovipullojen kierrätystehtaan Pietarin alueelta. Uudenaikaisten laitteiden avulla kierrätetyt muovipullot murskataan muovihiutaleiksi, raaka-aineiksi polyesteripakkausvanteen tuotantoon. Yrityksen tehtailla, Kostromassa, on käytössä Saksalaiseen teknologiaan perustuvat tuotantolinjat, jotka pystyvät hyödyntämään 100% kierrätysmateriaalin raaka-aineena. Raaka-aineen kuukausittainen tarve on nousemassa 1000 tonniin.

  

Ota yhteyttä meihin

  Ota yhteyttä meihin
  Saadaksesi selville tuotteiden hinnat, toimitusajat ja tarjoukset, sekä jättääksesi palautteesi, ehdotuksesi ja kommenttisi
  Syötä kuvakoodi:
  captcha